MAİL adresimiz: finansed@gmail.com | Telefon ve whatsapp: (10:00 - 16:00 saatleri arasında) | 0541 779 56 65 |

SPK Gayrimenkul Değerleme Kursu

 

Doç.Dr.Hasan Bal Koordinatörlüğünde

SPK Lisanslama Eğitimleri 

 Canlı Eğitim Başlama Tarihi: 24 Şubat 2024

Ders Takvimi için tıklayınız

 

  

 
ONLINE/OFFLINE Eğitimde En son yapılmış olan derslerin videolarını offline izleyebilir, yeni dönem derslerine programda yer alan gün ve saatlerde online katılabilir ve sonrasında yüklenecek videoları offline izleyebilirisiniz. Ders notlarını indirip çıktısını alabilirisiniz.

 

 

 Ders Adı

Saat

ONLINE/OFFLINE EĞİTİM Fiyat

 

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve Meslek Kuralları

28

1.690

Satın Al

2) Gayrimenkul değerleme esasları,

40

2.490

Satın Al

3) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,

27

1.790

Satın Al

4) Gayrimenkul mevzuatı

30

1.990

Satın Al

İNDİRİMLİ  Paket Fiyatı

125

6.990 

Satın Al

 

 

Tarih

Gün

Hafta Sonu Sabah Oturumu

Hafta Sonu Öğle Oturumu

24.02.2024

Cumartesi

09:00-13:00

Gayrimenkul Değerleme Esasları

 

 

25.02.2024

Pazar

09:00-13:00

Gayrimenkul Değerleme Esasları

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03.2024

Cumartesi

09:00-13:00

Gayrimenkul Değerleme Esasları

 

 

3.03.2024

Pazar

09:00-13:00

Gayrimenkul Değerleme Esasları

 

 

 

 

 

 

 

 

9.03.2024

Cumartesi

09:00-13:00

Gayrimenkul Değerleme Esasları

 

 

10.03.2024

Pazar

09:00-13:00

Gayrimenkul Değerleme Esasları

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2024

Cumartesi

09:00-13:00

Gayrimenkul Değerleme Esasları

 

 

17.03.2024

Pazar

09:00-13:00

Gayrimenkul Değerleme Esasları

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2024

Cumartesi

09:00-13:00

Gayrimenkul Değerleme Esasları

 

 

24.03.2024

Pazar

09:00-13:00

Gayrimenkul Değerleme Esasları

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2024

Cumartesi

09:00-12:50

Dar Kapsamlı SPM

 

 

31.03.2024

Pazar

 

 

 

 

 

 

   

 

 

6.04.2024

Cumartesi

09:00-12:50

Dar Kapsamlı SPM

 

 

7.04.2024

Pazar

09:00-12:50

Dar Kapsamlı SPM

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2024

Cumartesi

   

 

 

14.04.2024

Pazar

   

 

 

 

 

   

 

 

20.04.2024

Cumartesi

09:00-12:50

Dar Kapsamlı SPM

 

 

21.04.2024

Pazar

09:00-12:50

Dar Kapsamlı SPM

 

 

 

 

   

 

 

27.04.2024

Cumartesi

09:00-12:50

Dar Kapsamlı SPM

 

 

28.04.2024

Pazar

09:00-12:50

Dar Kapsamlı SPM

 

 

   

 

 

 

 

4.05.2024

Cumartesi

09:00-12:45

Gayrimenkul Mevzuatı

14:00-17:20

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

5.05.2024

Pazar

09:00-12:45

Gayrimenkul Mevzuatı

14:00-17:20

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

   

 

 

 

 

11.05.2024

Cumartesi

09:00-12:45

Gayrimenkul Mevzuatı

14:00-17:20

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

12.05.2024

Pazar

09:00-12:45

Gayrimenkul Mevzuatı

14:00-17:20

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

   

 

 

 

 

18.05.2024

Cumartesi

09:00-12:45

Gayrimenkul Mevzuatı

14:00-17:20

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

19.05.2024

Pazar

09:00-12:45

Gayrimenkul Mevzuatı

14:00-17:20

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

   

 

 

 

 

25.05.2024

Cumartesi

09:00-12:45

Gayrimenkul Mevzuatı

14:00-17:20

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

26.05.2024

Pazar

09:00-12:45

Gayrimenkul Mevzuatı

14:00-17:20

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

 

Başarılarımızı görmek için tıklayınız. 

  

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM ÖRNEK DERS 

 

 

2024 SPK lisanslama eğitimlerimizden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımıza takipçi olabilirsiniz.

twitter  https://twitter.com/finansed

instagram https://www.instagram.com/finansed_spk/

facebook https://www.facebook.com/finansed.spklisanslama

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCcNfKpnlyUBh1diMFfE4D1w

 

 

 

Sınavın veren adaylar 3 yıllık tecrübeye sahip değil ise, uzman yardımcısı sıfatı ile faaliyet gösterecek olup, 3 yıllık tecrübe sonrasında uzman sıfatını alabilecektir. Aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlar uzman sıfatı ile faaliyet gösterebilirler.

 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

A- Faaliyet konusu gayrimenkul olan bir şirkette tam zamanlı ve sigortalı olarak ortak veya çalışan sıfatıyla çalışarak değerleme uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise;

1) Çalışılan veya ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde şirket faaliyet konusunun en az 3 yıl süreyle gayrimenkul değerlemesi olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

2) Gayrimenkul değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir, işe başlama/ayrılış tarihleri (gün/ay/yıl) ile şirkette aldığı görevlere ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı,

3) Şirket faaliyet konusunun en az 3 yıldır gayrimenkul değerlemesi olduğunu gösterir vergi levhası,

4) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu (şirketten ayrılmış olunması halinde ayrıca SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Formu) ile aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibariyle SGK Hizmet Dökümü,

5) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığı şirket/şirketler bünyesinde hazırladığı değerleme raporlarının yıllar itibariyle listesi,

6) Adayın bizzat kendisi tarafından sigortalı olduğu şirkette hazırladığı ve adayın isim ve imzasının açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az bir örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu örneği ile ibraz edilen raporlara ilişkin olarak şirket tarafından değerleme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura örnekleri.

 

B- Değerleme faaliyeti tam zamanlı çalışmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak yerine getirilmiş ise;

1) Faaliyet konusunun en az 3 yıldır gayrimenkul değerlemesi olduğunu gösterir vergi levhası,

2) Aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibariyle SGK Hizmet Dökümü,

3) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde hazırladığı değerleme raporlarının yıllar itibariyle listesi,

4) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu örneği ile ibraz edilen raporlara ilişkin olarak değerleme yapılan kişi ve kurumlara kesilen serbest meslek makbuzu örnekleri.

 

C- Bankalarda değerleme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;

1) Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerleme yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını gösterir yazı,

2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir, çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı,

3) Aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibariyle, SGK Hizmet Dökümü veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,

4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,

5) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu örneği.

 

Ç- Kamu kurum ve kuruluşlarında değerleme faaliyeti alanında çalışılmış ise;

1) Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş olduğunu gösterir belgeler,

2) Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin ilgili birim amirinin yazısı,

3) Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet çizelgesi veya belgesi,

4) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığı kurum/kuruluşlar bünyesinde hazırladığı değerleme raporlarının yıllar itibariyle listesi,

5) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu.

 

D- Üniversitelerde gayrimenkul değerlemesi ile ilgili alanda öğretim üyesi/görevlisi olarak çalışılmış ise;

1) Üniversitelerde gayrimenkul değerlemesini içeren derslerin en az 6 dönem verildiğinin belgelenmesi,

2) Üniversitede öğretim üyesi/görevlisi olarak görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi.

 

E- Mahkemelere gayrimenkul değerlemesi konusunda bilirkişi olarak rapor hazırlanması halinde ise;

1) Mesleki tecrübenin gayrimenkul ile ilgili alanlarda olduğunun belgelenmesi,

2) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet bilirkişi raporu örneği.

 

Konut Değerleme Uzmanları

Konut Değerleme Uzmanları için de yukarıdaki maddelerde sayılan hususlar geçerlidir. Ancak, söz konusu maddelerde 3 yıl olarak yer alan süreler 1 yıl olarak uygulanacaktır. Ayrıca en az 1 yıllık süreden 2 adet gayrimenkul değerleme raporu örneği talep edilecektir. (D-1) maddesinde aranan en az 6 dönem ise, en az 3 dönem olarak aranacaktır.

 

Ortak Düzenlemeler

Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler aranacaktır. Mahkemelere hazırlanan bilirkişi raporları yukarıda (E) bendi dışındaki bentlerde de değerleme raporu olarak kabul edilecektir. Makine değerleme raporları, makinelerin bir gayrimenkulün bütünleyici parçası veya eklentisi niteliğinde olması durumunda ve bu hususun raporda açıkça belirtilmesi kaydıyla değerleme raporu olarak kabul edilecektir. Değer tespiti içermesi kaydıyla yatırım projeleri teknik değerlendirme raporları değerleme raporu olarak kabul edilecektir. Herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkule dayalı hak ve yararların, makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hak ediş raporları, teknik şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerleme raporu olarak kabul edilmeyecektir. 

 

SPK Lisanslama YAZILI Sınavlarında Kullanılabilecek Örnek Hesap Makineleri

 

 

 

SPK Lisanslama Elektronik Sınavlarında (eLS) Kullanılabilecek Hesap Makineleri

eLS'de adaylar yanında hesap makinesi getirmeyecek olup,

SPL tarafından adaylara aşağıda yer alan 3 hesap makinesi sunulmaktadır.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Sitede yer alan yazılı ve görsel materyallerin tümü Finansed'e aittir.Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
2024 © Finansed.
Web Tasarım Teknobay