MAİL adresimiz: finansed@gmail.com | Telefon ve whatsapp: (10:00 - 16:00 saatleri arasında) | 0541 779 56 65 |

Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetlerimiz:

- Anket hazırlama ve analizleri

- Tıp ve sağlık bilimleri alanına özel analizler

- Ekonometrik verilerin analizleri

- Deneysel çalışmaların istatistik analizi

- Eğitim bilimleri alanına özel analizler

- İleri istatistiksel analizler

- Simülasyon ve nümerik çözümler

 

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde analiz ve raporlama yapılır.

Bilimsel dergiler için analiz ve raporlama yapılır.

Alan araştırması sürecinin her aşaması için danışmanlık yapılır.

 

Model geliştirme ve veri analizi

Her araştırmanın amaç, problem ve hipotezlerine bağlı olarak bir modeli vardır. Araştırma verilerin analizi araştırma problemini çözümlemek ve hipotezlerini test etmek için model çerçevesinde yapılan işlemler topluluğudur. Dolayısıyla model geliştirme ve veri analizi birbirini tamamlayan ve birbirine uyumlu olması gereken araştırma aşamalarıdır.

 

Anket verilerinin elektronik ortama aktarılması

Verilerin, bilgi kaybı olmadan ve istatistiksel analizlere uygun değişkenler olarak istatistiksel veri tabanına dönüştürülmesi bilimsel çalışma sürecinin önemli bir adımıdır. Özellikle anket uygulamalarında anket soruna karşılık gelen değişken (değişkenler)  tanımı alan araştırması ve istatistiksel analiz uzmanlığı gerektirir.

 

Anket soruları, anket formunda bilgi kaybına neden olmayacak şekilde istatistiksel değişkenlere dönüştürülerek veri tabanı oluşturulmalıdır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da çalışma esnasında veya raporlama aşamasında karışıklığa neden olmayacak şekilde kodlamaların doğru ve anlaşılır yapılmasıdır.

 

Verilerin elektronik ortama aktarılmasında birinci işlem formun istatistiksel paket programlara uyumlu veri tabanına dönüştürülmesidir. Bu aşamada Anket sorusuna karşılık gelen değişkenler istatistiksel özellikleriyle birlikte tanımlanır. İkinci işlem olarak veriler veri tabanına aktarılır. İşlemler tamamlandıktan sonra veri girişindeki hatalar kontrol edilerek teslim edilir.

 

Tez/Araştırma önerisi hazırlama

Bilimsel çalışmaya başlamayı sağlayan en önemli unsur öneri hazırlamadır. Öneri hazırlama hem araştırmayı yapan kişi (veya araştırma grubu) için hem de araştırmanın sunulacağı kurum tarafından kabul edilebilirliğini sağlama açısından önemlidir.

 Araştırma önerisi; konu hakkında yapılmış önceki çalışmalar, yapılacak çalışmanın önemi ve önceki çalışmalardan farkı, yeni yapılacak araştırmalara ilham vermesi muhtemel bulgu ve sonuçlar, bilim alanında teoriye katkısı ve uygulamadaki faydaları hakkında bilgi vermelidir. Ayrıca her araştırmanın sunulacağı kuruma ait şekil şartlarını sağlamalıdır.

 Araştırma önerisinin hem şekil hem de içerik bakımından yeterli koşuları sağlayacak şekilde hazırlanması gerekir.

 

Araştırma süreci planlaması

Özellikle alan araştırmalarında araştırma süreci birbirini takip eden aşamalardan oluşur. Herhangi bir aşamada yapılacak işlemi eksik veya hatalı yapmak daha sonraki aşamalarda düzeltilmesi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Araştırmaya başlamadan önce araştırmanın aşamaları ve aşamalarda yapılması gereken işlemler belirlenmelidir.

 

Rapor hazırlama

Rapor hazırlamanın iki boyutu vardır. Birincisi şekil şartları olarak bilinen raporun teslim edileceği kurumun belirlediği yazım kuralları ve biçimlendirme özellikleridir. İkincisi ise çalışmanın bilimsel yeterliliğini de gösteren içerik özellikleridir. Özellikle raporun içeriği özenli çalışılması gereken boyutudur.

 

Paket program eğitimleri

 İstatistik, ekonometri, optimizasyon, numerik analizler gibi alanlarda kullanılan özel programlar, araştırma problemi çerçevesinde çalışılır. Özellikle probleme yönelik algoritma geliştirme ve programlama kodu yazımı yapılır.

Akademik araştırmacıların ihtiyacı olduğu düzeyde (temel ve ileri analiz) SPSS, MINITAB, R, Matlab, Methematica, Eviews, Stata, Amos, Lingo, LaTex paket programları anlatılır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Sitede yer alan yazılı ve görsel materyallerin tümü Finansed'e aittir.Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
2024 © Finansed.
Web Tasarım Teknobay